Notă informativă privind Politica generală de informare cu privire la protecția datelor cu caracter personal

 1. Despre ce este vorba în această Notificare privind Confidențialitatea?

1.1  Don Stefano și partenerii săi vă respectă viața privată. Ne dorim ca dumneavoastră să cunoașteți modul în care colectăm, utilizăm și dezvăluim informații care sunt direct sau indirect legate de dumneavoastră ca persoană ("Date cu Caracter Personal") și cu drepturile pe care le aveți în acest sens.

1.2   Această Notificare privind Confidențialitatea ("Notificarea privind Confidențialitatea") descrie modul în care STRONG MND CORPORATION SRL cu sediul social în Suceava, STR. DEALUL CRUCII nr. 64, prelucrează Datele dumneavoastră cu Caracter Personal colectate în legătură cu:

Site-ul Don Stefano disponibil pe https://donstefanorestaurant.ro ("Platforma"). Platforma este un site unde puteți trimite comentarii, încărca fotografii.

1.3   CCS este operatorul de date (în sensul Regulamentului UE 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 referitor la protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, denumită în continuare "Regulamentul general privind protecția datelor"), responsabil pentru prelucrarea Datelor cu Caracter Personal descrise în Notificarea privind Confidențialitatea.

1.4   Ne puteți contacta utilizând datele de contact din cadrul secțiunii nr. 8 din această Politică de Confidențialitate.

 2. Ce tipuri de Date cu Caracter Personal colectăm despre dumneavoastră?

1. Datele cu Caracter Personal pe care le colectăm și le prelucrăm în legătură cu dumneavoastră.

În cazul în care sunteți utilizator înregistrat, Datele cu Caracter Personal descrise mai jos vor fi corelate cu cele colectate și prelucrate prin Notificarea privind Confidențialitatea la Înregistrare.

Atunci când utilizați Serviciile noastre, colectăm și prelucrăm următoarele Date cu Caracter Personal:

2. Date cu caracter personal sensibile

Nu colectăm și nu prelucrăm Date cu Caracter Personal referitoare la:

(denumite în continuare "Date cu Caracter Personal Sensibile").

Vă rugăm să nu transmiteți și să nu dezvăluiți Date cu Caracter Personal Sensibil prin intermediul Serviciilor de pe site-ul nostru sau prin alt mod.

 3. Cum colectam Datele cu Caracter Personal?

Colectăm Date cu Caracter Personal după cum urmează:

Pentru a atinge scopurile descrise în această Politică de Confidențialitate, reunim Datele dumneavoastră cu Caracter Personal care sunt colectate prin Servicii, prin cookie-uri și tehnologii similare, atunci când sunteți off-line și pe care le oferiți în mod voluntar. Reunim de asemenea, Datele dumneavoastră cu Caracter Personal cu alte Date cu Caracter Personal pe care le-am obținut de la dumneavoastră atunci când ați utilizat alte servicii Don Stefano PLAZA, website-uri și/sau aplicații.

 4. Cum folosim Datele dumneavoastră cu Caracter Personal?

1. Răspundem la cerințe și solicitări:

Pentru a răspunde la solicitări, reclamații și sugestii în legătură cu Serviciile de pe site-ul nostru, pe care le-ați transmis prin serviciul contact sau prin alte canale de comunicare.

Temeiul legal pentru prelucrare: interesele noastre legitime de a trata, în mod adecvat și în timp util, solicitările, plângerile și sugestiile clienților cu privire la Servicii.

2. Promoții, oferte speciale

Temeiul legal pentru prelucrare: Prelucrarea Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal în acest scop se face în baza îndeplinirii termenilor și condițiilor ale promoțiilor relevante.

3. Analiza datelor pentru a obține tendințele și a îmbunătăți serviciile Don Stefano:

4. Funcționalitatea tehnică a Serviciilor

Colectăm și utilizăm Date cu Caracter Personal pentru administrarea tehnică a serviciilor și pentru a ne asigura că funcționează în mod corespunzător. În special, colectăm informații despre starea dispozitivului atunci când aplicația se blochează pentru a identifica cauza incidentului și pentru a realiza ceea ce este necesar pentru ca acesta să nu se mai repete.

 5. Către cine sunt dezvăluite Datele dumneavoastră cu Caracter Personal?

Datele dumneavoastră cu Caracter Personal sunt dezvaluite către următorii destinatari:

1. STRONG MND CORPORATION SRL, care ne va ajuta în gestionarea site-urilor noastre și în legătură cu comunicările noastre către dumneavoastră.

2. Autorități competente: vom putea dezvălui Datele dumneavoastră cu Caracter Personal în limitele strict impuse în mod legal de către autoritățile competente.

 6. Ce este legat de alte alte site-uri, aplicații, platforme și altele asemenea?

Când utilizați Serviciile oferite de către Don Stefano, există posibilitatea de a găsi link-uri către alte site-uri, aplicații sau platforme care nu sunt furnizate de noi, ci de alte companii. Nu suntem responsabili pentru astfel de site-uri, aplicații sau platforme și această Notificarea privind Confidențialitatea nu se aplică acestora. Este necesar să citiți politicile și regulile pe care aceste companii le-au postat pe site-urile lor, aplicații sau platforme pentru a înțelege modul în care acestea vă protejează confidențialitatea.

 7. Furnizori terți de Servicii

Serviciile vă oferă acces la o funcționalitate a terțelor părți care vă permite să încărcați conținut din Servicii către contul/conturile pe care le aveți pe rețelele de socializare. De exemplu, dacă vă place un videoclip de pe Platformă, puteți da click pe butonul “Like” de pe Facebook și să le arătați prietenilor dumneavoastră de pe rețelele de socializare.

Oricărei informații pe care o furnizați prin utilizarea acestei funcții îi va fi aplicabilă Notificarea privind Confidențialitatea a parții terțe și nu prezentă Notificare privind Confidențialitatea aparținând MGNIFICUS PLAZA. Nu deținem controlul și nici nu răspundem pentru nici o utilizare a informațiilor de către părțile terțe, pe care le furnizați prin această funcție.

De asemenea, nu suntem responsabili pentru politicile și practicile (inclusiv practicile de securitate a datelor) privind colectarea, utilizarea și dezvăluirea de către alte organizații, [cum ar fi Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, Apple, Google, Microsoft, RIM sau orice alt dezvoltator de aplicații, furnizor de aplicații, furnizor de rețele de socializare, furnizor de sistem de operare, furnizor de servicii wireless sau producător de dispozitive, incluzând orice date cu Caracter Personal pe care le dezvăluiți către alte organizații prin sau în legătură cu Serviciile oferite de aceștia].

 8. Care sunt drepturile dumneavoastră în ceea ce privește prelucrarea Datelor cu Caracter Personal, cum puteți să le exercitați și cum puteți să ne contactați?

1. Drepturile dumneavoastră în ceea ce privește prelucrarea Datelor cu Caracter Personal

În ceea ce privește prelucrarea Datelor cu Caracter Personal descrise în această Notificare privind Confidențialitatea, aveți dreptul ca, în anumite circumstanțe:

Aveți de asemenea dreptul ca în anumite situații:

Să ne solicitați să vă transmitem anumite Date cu Caracter Personal sau să le transferăm către altă persoană împuternicită.

2. Contactarea noastră pentru a vă exercita drepturile

Dacă doriți să vă exercitați oricare dintre drepturile dumneavoastră de mai sus, ne puteți contacta la adresa de e-mail: contact@donstefanorestaurant.ro

Vă rugăm specificați în mod clar ce tipuri de informații doriți să vi le furnizăm, să le analizăm să le modificăm, să nu le mai prelucram sau să le ștergem.

De asemenea, ne puteți contacta pentru orice întrebare sau cerință în legătură cu prelucrarea Datelor cu Caracter Personal, utilizând variantele de contact de mai sus.

3. Dreptul de a depune o plângere către autoritatea competentă pentru protecția datelor

Aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea competentă de supraveghere (în special în statul membru în care locuiți în mod obișnuit, în care aveți locul de muncă sau în locul în care s-a produs presupusa încălcare), în cazul în care sunteți de părere că oricare dintre datele cu caracter personal sunt prelucrate într-o manieră care încalcă Regulamentul UE general privind protecția datelor nr. 2016/679 din data de 27 Aprilie 2016.

 9. Perioadele de păstrare a Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal

Intenționăm să păstrăm Datele dumneavoastră cu Caracter Personal actualizate.

Păstrăm datele personale pe care le folosim în scopurile descrise în această Notificare de Confidențialitate pentru o perioadă maximă de 2 ani, cu excepția cazului în care se aplică cerințele legale care impun păstrarea datelor dumneavoastră personale mai mult sau mai puțin timp.

Păstrăm cookie-urile pe care le folosim în device-ul de pe care v-ați conectat la Servicii maximum 13 luni, cu excepția cookie-urilor de sesiune care sunt păstrate doar pe durata sesiunii în care sunteți conectat la Servicii și care sunt apoi șterse.

Vă mulțumim că ați parcurs aceste informații și că v-ați făcut timp să aflați cum vă protejăm datele personale.